דימלרקריזלר A 190 LONG 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר A 190 LONG לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב או מספר כריות האוויר ועוד מידע מגוון על A 190 LONG.

דימלרקריזלר C180K 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר C180K לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב או סוג הדלק ועוד פרטים רבים על C180K.

דימלרקריזלר C200K 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר C200K לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב או סוג הנעה ועוד פרטים רבים על C200K.

דימלרקריזלר C220 CDI 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר C220 CDI לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, סוג המרכב או קבוצת אגרה ועוד פרטים רבים על C220 CDI.

דימלרקריזלר C240 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר C240 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב או תיבת ההילוכים ועוד פרטים רבים על C240.

דימלרקריזלר C270CDI 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר C270CDI לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב ומספר כריות האוויר ועוד מידע מגוון על C270CDI.

דימלרקריזלר C320 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר C320 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, כוח סוס וסוג הדלק ועוד מידע מגוון על C320.

דימלרקריזלר CLK 240 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר CLK 240 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, כוח סוס או קבוצת אגרה ועוד מידע מגוון על CLK 240.

דימלרקריזלר CLK 320 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר CLK 320 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, כוח סוס או סוג הדלק ועוד פרטים רבים על CLK 320.

דימלרקריזלר CLK500 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר CLK500 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, כוח סוס או משקל ועוד פרטים רבים על CLK500.

דימלרקריזלר E240 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר E240 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב ומשקל ועוד פרטים רבים על E240.

דימלרקריזלר E270 CDI 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר E270 CDI לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, כוח סוס או סוג הנעה ועוד מידע מגוון על E270 CDI.

דימלרקריזלר E320 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר E320 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, כוח סוס או משקל ועוד מידע מגוון על E320.

דימלרקריזלר E500 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר E500 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, סוג המרכב ומשקל ועוד מידע מגוון על E500.

דימלרקריזלר E55 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר E55 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב וסוג הנעה ועוד פרטים רבים על E55.

דימלרקריזלר ML350 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר ML350 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, כוח סוס או תיבת ההילוכים ועוד מידע מגוון על ML350.

דימלרקריזלר S-430 LONG 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר S-430 LONG לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, כוח סוס ומספר כריות האוויר ועוד מידע מגוון על S-430 LONG.

דימלרקריזלר S350 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר S350 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, כוח סוס או סוג הנעה ועוד פרטים רבים על S350.

דימלרקריזלר S350 LONG 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר S350 LONG לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, כוח סוס וסוג הנעה ועוד מידע מגוון על S350 LONG.

דימלרקריזלר S430 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר S430 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, כוח סוס או מספר כריות האוויר ועוד פרטים רבים על S430.

דימלרקריזלר S500 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר S500 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב וקבוצת אגרה ועוד פרטים רבים על S500.

דימלרקריזלר S500 LONG 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר S500 LONG לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב או מספר כריות האוויר ועוד פרטים רבים על S500 LONG.

דימלרקריזלר SL55 AMG 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר SL55 AMG לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו ארץ ייצור, כוח סוס ומשקל ועוד פרטים רבים על SL55 AMG.

דימלרקריזלר SLK 320 2004 – מפרט טכני

מפרט טכני עבור כל רמות הגימור של דימלרקריזלר SLK 320 לשנת 2004, המפרט מכיל מידע מגוון כמו נפח מנוע, סוג המרכב או קבוצת אגרה ועוד מידע מגוון על SLK 320.